Barnehoroskopet er en positiv rådgivning og hjælp til forældre om at forstå et barns reaktioner i forhold til sig selv, dets forældre, søskende, skole etc. 

F.eks. reagerer børn i en søskendeflok ikke ens på en given situation. Her er det vigtigt bevidst at tage højde for de naturlige forskelligheder, børn har i forhold til hinanden.

Det handler om forældres forståelse for barnet, så de er bedre styrket til at løse forekomne problematikker og ikke om at fremme ”skjulte” talenter, eller forudse eventuel genialitet.

Fra tolvårs-alderen er det vigtigt, at barnet selv er med til en sådan analyse.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk