Partnerhoroskopet / horoskopet for relationer mennesker imellem rummer elementer om, hvorfor man lige netop på nogle bestemte områder har konflikter. Udgangspunktet for at finde vejen til løsninger på konflikter er altid en selv, og her er det vigtigt at blive bevidst omkring de projiceringer, der som regel ligger til grund for problemstillinger i et forhold.

Mennesket har så mange forskellige facetter i sin personlighed, at det er umuligt altid at kunne gøre hinanden til pas. Det er heller ikke det, et horoskop skal vise vejen til, men hjælpe til at den enkelte kan bliver mere fleksibel i sin omgang med andre og dermed gør det lettere at finde løsninger på problemstillinger. Ikke kun partnerforhold kan give problemer, men overhovedet menneskelige relationer - det være sig i vennekredsen eller på arbejdspladsen.

Det kan være en mor i forhold til sit barn, en veninde i forhold til sin bedste veninde etc, men det er ikke hensigten. at rådgive om hvorvidt partnerskaber skal ophøre/fortsætte - eller om personer overhovedet passer sammen.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk